+84 - 8 - 3 99 55 666

MÁY TRỘN TMR JAYLOR, CANADA

Dù trại bò sữa của bạn có 5 hay 5000 con, chúng tôi luôn tư vấn và cung cấp dòng máy trộn TMR Jaylor phù hợp nhất.

Dòng trục đôi - Máy trộn TMR Jaylor_1

Dòng trục đôi - Máy trộn TMR Jaylor

Dòng trục đơn - Máy trộn TMR Jaylor

Dòng Trục Đôi HD

Người khổng lồ – Máy trộn HD Jaylor có khả năng trộn và vận chuyển hỗn hợp nặng hơn đến 75% so với dòng trục đôi, lý tưởng cho các trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt lớn.

Dòng Trục Đôi

Ngôi sao – Đối với các chăn trại qui mô lớn, dòng trục đôi Jaylor luôn đi đầu. Chúng có thể dễ dàng xử lý cuộn cỏ/rơm tròn hay vuông lớn và luôn cho ra hỗn hợp chất lượng mỗi lần trộn.

Dòng Trục Đơn

Đội trưởng – Với 4 mẫu để chọn lựa, các máy trộn thức ăn trục đơn đứng của Jaylor nằm trong số máy trộn được ưa chuộng và đa năng nhất, phù hợp đàn với mọi kích thước.

Dòng Mini A100 - Máy trộn TMR Jaylor

Dòng Mini A50 - Máy trộn TMR Jaylor

Dòng Mini A100

Nhỏ nhưng mạnh mẽ – Các mẫu mini mới cho nhu cầu cho ăn riêng biệt ở chăn trại lớn hoặc chăn trại qui mô nhỏ.

Dòng Mini A50

Nhỏ nhưng mạnh mẽ – Các mẫu mini mới cho nhu cầu cho ăn riêng biệt ở chăn trại lớn hoặc chăn trại qui mô nhỏ.

(Xin bấm vào hình của từng dòng máy trộn TMR Jaylor để tìm hiểu thêm)