+84 - 8 - 3 99 55 666

Dòng Trục Đôi

Ngôi sao - Đối với các chăn trại qui mô lớn, dòng trục đôi Jaylor luôn đi đầu. Chúng có thể dễ dàng xử lý cuộn cỏ/rơm tròn hay vuông lớn và luôn cho ra hỗn hợp chất lượng mỗi lần trộn.
Dòng Trục Đôi - Máy trộn TMR Jaylor
dòng trục đôi - mẫu 5600 - máy trộn tmr jaylorMẫu 5600 dòng trục đôi - mẫu 5650 - máy trộn tmr jaylorMẫu 5650 dòng trục đôi - mẫu 5750 - máy trộn tmr jaylorMẫu 5750 dòng trục đôi - mẫu 5850 - máy trộn tmr jaylorMẫu 5850
Thể tích mặc định 615ft3 / 17.4m3 650ft3 / 18.4m3 N/A 800ft3 / 22.7m3
Mở rộng thể tích 8in/20.3cm 675ft3 / 19.1m3 700ft3 / 19.8m3 N/A 865ft3 / 24.5m3
Mở rộng thể tích 12in/30.5cm 720ft3 / 20.4m3 740ft3 / 21.0m3 740ft3 / 21.0m3 910ft3 / 25.8m3
Mở rộng thể tích 16in/40.6cm 765ft3 / 21.7m3 780ft3 / 22.1m3 780ft3 / 22.1m3 960ft3 / 27.2m3
Trọng lượng 12900lbs / 5900kg 12700lbs / 5800kg 13000lbs / 5900kg 13500lbs / 6100kg
Chiều cao 93in / 236cm** 102in / 259cm 112in / 284cm 108in / 274cm
Chiều dài 303in / 770cm 290in / 737cm 290in / 737cm 308in / 782cm
Độ rộng thùng trộn 97in / 246cm 91in / 231cm 91in / 231cm 97in / 246cm
Tốc độ trục quay truyền động 540 vòng/phút 540 vòng/phút 1000 vòng/phút 1000 vòng/phút
Yêu cầu mã lực tối thiểu 105 mã lực 105 mã lực 115 mã lực 125 mã lực
Tốc độ trục cắt 41 vòng/phút 41 vòng/phút 38 vòng/phút 38 vòng/phút
Số lượng dao 18 18 18 18
Độ dày lưỡi trục cắt 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm
Độ cao cửa xả liệu tối đa* 60in / 152cm 60in / 152cm 60in / 152cm 60in / 152cm
Độ rộng băng tải 36in / 91cm 36in / 91cm 36in / 91cm 36in / 91cm
Độ rộng cửa 42in / 107cm 42in / 107cm 42in / 107cm 42in / 107cm
Độ dày sàn 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm
Độ dày thành thùng trộn 1/4in / 6mm 1/4in / 6mm 1/4in / 6mm 1/4in / 6mm
Lốp xe mặc định 15.0/55-17 26 Ply (4) 12.5L-55FI 8 Ply (4) 15.0/55-17 26 Ply (4) 15.0/55-17 26 Ply (4)
Hệ thống treo Dao động kép Dao động kép Dao động kép Dao động kép

* khi dùng băng tải tùy chọn 72in/182.9 cm

(Xin bấm vào hình của từng mẫu máy trộn TMR để tìm hiểu thêm)