+84 - 8 - 3 99 55 666

Dòng Trục Đôi

Ngôi sao - Đối với các chăn trại qui mô lớn, dòng trục đôi Jaylor luôn đi đầu. Chúng có thể dễ dàng xử lý cuộn cỏ/rơm tròn hay vuông lớn và luôn cho ra hỗn hợp chất lượng mỗi lần trộn.
Dòng Trục Đôi - Máy trộn TMR Jaylor
dòng trục đôi - mẫu 5600 - máy trộn tmr jaylorMẫu 5600dòng trục đôi - mẫu 5650 - máy trộn tmr jaylorMẫu 5650dòng trục đôi - mẫu 5750 - máy trộn tmr jaylorMẫu 5750dòng trục đôi - mẫu 5850 - máy trộn tmr jaylorMẫu 5850
Thể tích mặc định615ft3 / 17.4m3650ft3 / 18.4m3N/A800ft3 / 22.7m3
Mở rộng thể tích 8in/20.3cm675ft3 / 19.1m3700ft3 / 19.8m3N/A865ft3 / 24.5m3
Mở rộng thể tích 12in/30.5cm720ft3 / 20.4m3740ft3 / 21.0m3740ft3 / 21.0m3910ft3 / 25.8m3
Mở rộng thể tích 16in/40.6cm765ft3 / 21.7m3780ft3 / 22.1m3780ft3 / 22.1m3960ft3 / 27.2m3
Trọng lượng12900lbs / 5900kg12700lbs / 5800kg13000lbs / 5900kg13500lbs / 6100kg
Chiều cao93in / 236cm**102in / 259cm112in / 284cm108in / 274cm
Chiều dài303in / 770cm290in / 737cm290in / 737cm308in / 782cm
Độ rộng thùng trộn97in / 246cm91in / 231cm91in / 231cm97in / 246cm
Tốc độ trục quay truyền động540 vòng/phút540 vòng/phút1000 vòng/phút1000 vòng/phút
Yêu cầu mã lực tối thiểu105 mã lực105 mã lực115 mã lực125 mã lực
Tốc độ trục cắt41 vòng/phút41 vòng/phút38 vòng/phút38 vòng/phút
Số lượng dao18181818
Độ dày lưỡi trục cắt5/8in / 16mm5/8in / 16mm5/8in / 16mm5/8in / 16mm
Độ cao cửa xả liệu tối đa*60in / 152cm60in / 152cm60in / 152cm60in / 152cm
Độ rộng băng tải36in / 91cm36in / 91cm36in / 91cm36in / 91cm
Độ rộng cửa42in / 107cm42in / 107cm42in / 107cm42in / 107cm
Độ dày sàn5/8in / 16mm5/8in / 16mm5/8in / 16mm5/8in / 16mm
Độ dày thành thùng trộn1/4in / 6mm1/4in / 6mm1/4in / 6mm1/4in / 6mm
Lốp xe mặc định15.0/55-17 26 Ply (4)12.5L-55FI 8 Ply (4)15.0/55-17 26 Ply (4)15.0/55-17 26 Ply (4)
Hệ thống treoDao động képDao động képDao động képDao động kép

* khi dùng băng tải tùy chọn 72in/182.9 cm

(Xin bấm vào hình của từng mẫu máy trộn TMR để tìm hiểu thêm)