+84 - 8 - 3 99 55 666

Dòng Trục Đơn

Đội trưởng - Với 4 mẫu để chọn lựa, các máy trộn thức ăn trục đơn đứng của Jaylor nằm trong số máy trộn được ưa chuộng và đa năng nhất, phù hợp đàn với mọi kích thước.
Dòng Trục Đơn - Máy trộn TMR Jaylor
dòng trục đơn - mẫu 5350 - máy trộn tmr jaylor

Mẫu 5350

dòng trục đơn - mẫu 5400 - máy trộn tmr jaylor

Mẫu 5400

dòng trục đơn - mẫu 5425 - máy trộn tmr jaylor

Mẫu 5425

dòng trục đơn - mẫu 5575 - máy trộn tmr jaylor

Mẫu 5575

Thể tích mặc định 350ft3 / 9.9m3 375ft3 / 10.6m3 450ft3 / 12.7m3 475ft3 / 13.5m3
Mở rộng thể tích 8in/20.3cm 380ft3 / 10.8m3 410ft3 / 11.6m3 485ft3 / 13.7m3 515ft3 / 14.6m3
Mở rộng thể tích 12in/30.5cm 405ft3 / 11.5m3 440ft3 / 12.5m3 515ft3 / 14.6m3 545ft3 / 15.4m3
Mở rộng thể tích 16in/40.6cm 425ft3 / 12.0m3 465ft3 / 13.2m3 540ft3 / 15.3m3 575ft3 / 16.3m3
Trọng lượng 7300lbs / 3300kg 7900lbs / 3600kg 7500lbs / 3400kg 9400lbs / 4300kg
Chiều cao 103in / 262cm 93in / 236cm** 108in / 274cm 114in / 290cm
Chiều dài 201in / 511cm 212in / 538cm 212in / 538cm 216in / 549cm
Độ rộng thùng trộn 91in / 231cm 102in / 259cm 97in / 246cm 102in / 259cm
Tốc độ trục quay truyền động 540 vòng/phút 540 vòng/phút 540 vòng/phút 540 vòng/phút
Yêu cầu mã lực tối thiểu 60 mã lực 70 mã lực 70 mã lực 80 mã lực
Tốc độ trục cắt 41 vòng/phút 41 vòng/phút 41 vòng/phút 41 vòng/phút
Số lượng dao 9 8 9 11
Độ dày lưỡi trục cắt 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm
Độ cao cửa xả liệu tối đa* 60in / 152cm 60in / 152cm 60in / 152cm 60in / 152cm
Độ rộng băng tải 36in / 91cm 36in / 91cm 36in / 91cm 36in / 91cm
Độ rộng cửa 42in / 107cm 42in / 107cm 42in / 107cm 42in / 107cm
Độ dày sàn 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm 5/8in / 16mm
Độ dày thành thùng trộn 1/4in / 6mm 1/4in / 6mm 1/4in / 6mm 1/4in / 6mm
Lốp xe mặc định 12.5L-15FI 8 Ply (2) 15.0/55-17 26 Ply (2) 15.0/55-17 26 Ply (2) 15.0/55-17 26 Ply (2)
Hệ thống treo Trục bánh xe thẳng đơn Trục bánh xe thẳng đơn Trục bánh xe thẳng đơn Trục bánh xe thẳng đơn

* khi dùng băng tải tùy chọn 72in/182.9 cm

(Xin bấm vào hình của từng mẫu máy trộn TMR để tìm hiểu thêm)