+84 - 8 - 3 99 55 666

Giá trị kinh tế của máy trộn TMR trong chăn nuôi bò, bê

Giá trị kinh tế từ máy trộn TMR trong chăn nuôi bò-bê

Những giá trị kinh tế

Rõ ràng, chúng ta không thể mong đợi hệ thống khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh là thực tế hoặc có giá trị kinh tế cho tất cả mọi người, bất kể kích thước đàn hoặc hệ thống sản xuất. Nhưng khi chi phí thức ăn và năng lượng tăng và tỷ suất lợi nhuận giảm, hệ thống TMR đang nhanh chóng trở nên hiệu quả kinh tế hơn và phổ biến hơn cho sản xuất thịt bò bê vì những lý do sau đây:

Gim chi phí thc ăn, qua việc giảm thiểu lãng phí thức ăn (lên đến 30%), việc sử dụng các nguồn thức ăn thay thế và hiệu quả hơn trong chi phí, cùng với sự phân bổ tốt hơn các nguồn thức ăn hiện có theo giai đoạn của sản xuất và nhu cầu dinh dưỡng.

Cải thiện năng suất vật nuôi, (tăng trưởng, sinh sản và sức khỏe) bằng cách cho ăn khẩu phần cân bằng mà bò cần, làm giảm việc bò lọc và lựa chọn nguyên liệu , tiêu thụ quá mức, đồng thời giảm cạnh tranh giữa các vật nuôi.

Qun lý la chn và qun lý ri ro tt hơn, nhờ giảm thiểu lượng thức ăn lãng phí nên lượng đất cần thiết để sản xuất thức ăn cũng giảm theo, qua đó phần đất dưđược sử dụng cho các mục đích khác như tăng chăn thả gia súc hoặc nâng cao khả năng chứa vật nuôi, và khả năng sử dụng thức ăn có giá thành thấp hơn làm giảm phụ thuộc vào thức ăn thô tự trồng và tránh các tác động tiềm tàng của thời tiết bất lợi như mưa lớn hay hạn hán lên năng suất trồng thức ăn thô và chi phí thức ăn.

Máy trn TMR là môt tài sn có tui th lâu và có thể được khu hao, giúp giảm chi phí thức ăn vàđồng thời tăng năng suất của đàn (tăng doanh thu), với chi phí có thểđược trả góp dần qua nhiều năm, tuổi thọ hoạt động của nó phụ thuộc vào tần suất sử dụng mỗi năm. Tuy nhiên, nó có thểđược khấu hao khỏi thuế thu nhập, giúp giảm chi phí thật sự của máy.

Tính toán giá trị kinh tế

Việc tính toán tổng lợi ích và giá trị kinh tế của việc sử dụng máy trộn TMR cho hoạt động chăn nuôi bò bê truyền thống là một thử thách lớn. Tuy nhiên, giá trị kinh tế của việc sở hữu một máy trộn TMR sẽ tăng khi:

  1. Nó thay thế các phương pháp cơ bản của việc cho ăn thức ăn thô dài,
    2. Chất lượng thức ăn thô tương đối thấp,
    3. Cần mua nhiều thức ăn bổ sung,
    4. và có nhiều cơ hội tốt để mua nhiều loại thức ăn thay thế, đặc biệt là thức ăn phụ phẩm, trong khu vực.

Trước mắt, có thể giả sử hợp lý rằng chi phí hàng năm của thức ăn dự trữ và thức ăn mua thêm có thểđược giảm tối thiểu từ 10 đến 15 phần trăm. Thêm vào đó, tùy thuộc vào mức độ quản lý và chất lượng thức ăn hiện tại, năng suất vật nuôi thường tăng ở mức tối thiểu 5 đến 15 phần trăm. Biện pháp này sẽ dẫn đến những cải tiến kết hợp trong tỷ lệ thụ thai, tỷ lệ cai sữa, trọng lượng cai sữa, và tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn chuẩn bị thể trạng cho bò.

Do đó có thể kết luận hợp lý rằng một ước tính thận trọng cho giá trị kinh tế hàng năm của một máy trộn TMR cho chăn nuôi bò bê có thểđược tính bằng 10 đến 15% giá trị của tất cả các nguyên liệu dự trữ và mua thêm (trừđi muối tự chọn và khoáng sản) được cho ăn mỗi năm, cộng với 10 đến 15% giá trị hiện tại của bêđược bán trên thị trường. Lợi nhuận từ tiềm năng mở rộng hoạt động và những khoản tiết kiệm khác sau đó có thểđược tính. Sau cùng, nếu một máy trộn Jaylor mới không mang đến lợi nhuận, có lẽ một cái đãđược sử dụng nhưng vẫn còn tốt hoặc đãđược sửa chữa lại sẽ làm được. Trong mọi trường hợp, hãy mua máy trộn thức ăn tốt nhất có thể, Jaylor … Because Nutrition Matters®.

Tiến sĩ Alan S. Vaage
Chuyên gia dinh dưỡng cho động vật nhai lại

 

Bài viết liên quan

Trại bò sữa Củ Chi: Áp dụng máy trộn TMR để tăng lợi nhuận

Công nghệ chăn nuôi bò sữa

Khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR): Nhân tố thiết yếu trong hoạt động chăn nuôi bò hiệu quả

Skills

Posted on

23/05/2014