+84 - 8 - 3 99 55 666

Khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR): Cách quản lý

Kiểm tra chất lượng của TMR

Để TMR đạt năng suất tối đa

(Nếu khái niệm TMR còn mới đối với bạn, xin mời đọc Khẩu phần Hỗn hợp Hoàn chỉnh (TMR): Giải đáp)

Thành phần thức ăn đồng nhất và sự phân phối thức ăn ổn định thường được xem là yếu tố không thể thiếu để đạt sức khỏe tốt nhất cho gia súc, qua đó thu được lượng sữa tối đa và đạt lợi nhuận cao. Quan trọng không kém là việc đo lường và theo dõi lượng thức ăn tiêu thụ chính xác để xác định sự hiệu quả của thức ăntrong việc sản xuất sữa và thu nhập trên chi phí thức ăn (IOFC) như một dấu hiệu nhận biết quan trọng của hoạt động kinh tế và lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này hiếm khi được thực hiện trên hầu hết các trang trại bò sữa, mặc dù công nghệ này là có sẵn, và dễ sử dụng như một phần của hệ thống cân của máy trộn TMR của bạn.

Các bộ hiển thị cân TMR tăng khả năng từ các mẫu cơ bản chỉ cung cấp tổng trọng lượng, trọng lượng thành phần hoặc khối lượng thật của khẩu phần hiện tại, trở thành các mẫu có thể lưu trữ và ghi dữ liệu cho các đợt trộn và cung cấp các khẩu phần cho nhiều nhóm động vật. Một số mẫu có thể thậm chí ghi dữ liệu khối lượng thức ăn còn sót lại, bao gồm chúng trong khẩu phần tiếp theo, và lưu trữ và ghi lại dữ liệu cho các người vận hành khác nhau. Dữ liệu có thể được tải và lấy trực tiếp ​​hoặc không dây, và thậm chí quản lý từ xa bằng phần mềm máy tính, cho phép quản lý toàn bộ hệ thống cho ăn.

Theo dõi quá trình trộn và sử dụng thành phần của TMR: Khi việc trộn sử dụng công thức khẩu phần, các chỉ số có thể được thiết lập để khối lượng cần thiết cho một thành phần nhất định sẽ hiện lên theo thứ tự, và sau đó đếm ngược về 0 khi nó được thêm vào. Việc này giúp tăng độ chính xác và sự dễ dàng để đạt được khối lượng thành phần đề ra, giảm thiểu biến động khẩu phần ăn và lãng phí nguyên liệu. Một âm thanh nhanh lũy tiến hay ánh sáng nhấp nháy cũng có thể được thêm vào để hỗ trợ cho biết khi gần đạt được khối lượng mục tiêu. Khi mỗi thành phần được thêm vào, số lượng được ghi lại theo ngày, thời gian và khối lượng đề ra. Dữ liệu này sau đó có thể được xem xét để theo dõi và cải thiện hiệu suất trộn, cũng như kiểm soát kho.

Theo dõi quá trình phân phối thức ăn TMR cho các nhóm gia súc: Khi các đợt trộn được đưa ra cho ăn, bộ hiển thị sẽ ghi lại ngày và thời gian phân phối, cùng với số lượng chuyển giao cho mỗi chuồng. Bằng cách giữ một bản ghi dữ liệu này, người ta có thể điều chỉnh chính xác hơn lượng thức ăn cần thiết dựa trên lượng thức ăn thừa lại ở cuối giai đoạn cho ăn, và số lượng các gia súc rời khỏi và gia nhập nhóm, nhờ đó giảm thiểu lãng phí. Dữ liệu này, cùng với ghi chú về số lượng gia súc trong nhóm, số ngày cho sữa và năng xuất sữa thực, cũng cung cấp cho các nhà dinh dưỡng khả năng tính toán hiệu quả thức ăn và đánh giá hiệu suất của đàn cũng như khẩu phần thức ăn theo tiêu chuẩn công nghiệp để xác định tốt hơn nếu cần điều chỉnh.

Sử dụng dữ liệu để cải thiện hiệu suất của người vận hành và gia súc: Lượng thức ăn tiêu thụ thường được chấp nhận là một yếu tố quyết định quan trọng đối với năng xuất ra sữa, và sự biến đổi trong việc trộn và phân phối thức ăn có thể có ảnh hưởng xấu đến lượng thức ăn tiêu thụ và sản lượng sữa. Điều này thường trở nên rõ rệt hơn khi các trang trại trở nên lớn hơn và trách nhiệm cho ăn được chuyển giao cho người lao động thay vì chủ sở hữu hoặc người quản lý. Các dữ liệu thu thập về việc trộn và cho ăn cung cấp cho người quản lý một công cụ để giám sát và cải thiện hiệu suất vận hành. Nó cũng cung cấp một phương pháp để đánh giá khách quan hiệu quả của việc  quản lý cho ăn và / hoặc sự thay đổi khẩu phần xây dựng lên năng suất vật nuôi.

Sử dụng dữ liệu cho việc kiểm soát kho: Kiểm soát thức ăn trong kho đóng vai trò cốt lõi để đạt được hiệu quả sản xuất sữa cao và sức khỏe gia súc tối ưu, cũng như đảm bảo lợi nhuận. Công nghệ quản lý thức ăn làm cho việc tính toán tỷ lệ sử dụng thức ăn dễ dàng hơn, qua đó dự đoán tốt hơn những thay đổi trong thành phần và biết khi nào để đặt hàng mua nguyên liệu và loại bỏ tình trạng thiếu hàng tốn kém. Đây cũng là cốt lõi trong phép tính chính xác của IOFC cho một khoảng thời gian.

Điều quan trọng là hãy nhớ rằng: “Bạn không thể quản lý những gì bạn không đo lường”. Nhà phân phối Jaylor của bạn có thể giúp bạn quyết định chương trình quản lý thức ăn TMR nào là tốt nhất cho bạn … “Because Nutrition Matters®”.

Tiến sĩ Alan S. Vaage
Chuyên gia dinh dưỡng cho động vật nhai lại

 

Bài viết liên quan:

Khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh: Giải đáp thắc mắc

Thêm nước để cải thiện khẩu phần hỗn hợp

Lỗi thường gặp khi áp dụng TMR

Sử dụng khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh cho bò sữa

Khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh: Nhân tố thiết yếu trong chăn nuôi bò sữa

Skills

Posted on

23/05/2014