+84 - 8 - 3 99 55 666
Khẩu phần Hỗn hợp Hoàn chỉnh (TMR): Giải đáp thắc mắc

Khẩu phần Hỗn hợp Hoàn chỉnh (TMR): Giải đáp thắc mắc

Khẩu phần Hỗn hợp Hoàn chỉnh (TMR): Giải đáp Hãy để chuyên gia dinh dưỡng bò sữa từ Jaylor trả lời các thắc mắc của bạn TMR (khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh) là gì? TMR là viết tắt cho Total Mixed Ration trong tiếng anh, dịch ra tiếng Việt là Khẩu phần Hỗn hợp Hoàn...
Máy trộn thức ăn TMR Jaylor: Giải đáp thắc mắc

Máy trộn thức ăn TMR Jaylor: Giải đáp thắc mắc

Máy trộn thức ăn TMR Jaylor: Giải đáp thắc mắcHãy để chuyên gia dinh dưỡng bò sữa từ Jaylor trả lời các thắc mắc của bạn   Sự khác biệt giữa máy trộn trục đứng và máy trộn trục ngang là gì? Sự khác biệt rõ rệt nhất là giữa cấu trúc của 2 loại máy. Máy trộn trục đứng...